อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ไข่แดง
03.10
ไข่แดง
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามไข่แดงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.10
 
 
วิสัยทัศน์การบริหาร
" องค์กรแห่งการพัฒนา สู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี "
วิสัยทัศน์ อบจ.สุราษฎร์ธานี "องค์กรพัฒนาท้องถิ่นต้นแบบการมีส่วนร่วม เมืองแห่งความสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ข่าวประกวดราคา/ จัดซื้อ/ จัดจ้าง
ค น สุ ร า ษ ฎ ร์ ฯ เ ร า ดู แ ล
อำเภอ
19
ประชากร
1,072,464
พื้นที่ (ตร.กม.)
13,079.61
นโยบาย
6
สื่อประชาสัมพันธ์

อบจ.สุราษฎร์ธานี
มัลติมีเดีย
ปฏิทินกิจกรรม