ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสารทั่วไป

การจัดระเบียบการจอดรถในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสต์เมื่อ :2 พ.ย. 58

          ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวงศศิริ พรหมชนะ) ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราขการส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 และได้มีนโยบายให้มีการจัดระเบียบการจอดรถในบริเวณศูนย์ราชการ

          ดังนั้นเพื่อให้การจอดรถจักรยานยนต์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงใคร่ขอความร่วมมือให้นำรถไปจอดบริเวณที่จอดรถฯ ดังต่อไปนี้

          1. บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ ด้านข้างโรงอาหารของศาลากลางจังหวัด

          2. บริเวณใต้ต้นไทร (ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด)

          3. ห้ามนำรถทุกชนิดจอดติดกำแพงอาคารศาลากลางจังหวัด

เอกสารแนบ :