ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร.อบจ.สฎ. 2

โพสต์เมื่อ :12 มิ.ย. 58

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ e-อบจ.สฎ. 121/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยได้กำหนดแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคา (ผู้ค้า) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสอนราคา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสารการประมูลถูกต้องเพียงรายเดียว คือ หจก.ณรงค์รัตน์ก่อสร้าง