ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด พัสดุเสื่อมสภาพ พัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน จำนวน 156 รายการ

โพสต์เมื่อ :10 ส.ค. 60

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน จำนวน 151 รายการ พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ และพัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน จำนวน 1 รายการ รวม 156 รายการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมกันนี้

เอกสารแนบ :