ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Network ภายในโรงเรียน อบจ.สฎ.๓ (บ้านนา)

โพสต์เมื่อ :10 ส.ค. 60

          ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Network ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ซึ่งราคากลางการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 802,700 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ