ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล. สายท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ เชื่อม ต.ขุนทะเล อ.เมือง ฯ

โพสต์เมื่อ :9 ส.ค. 60

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ตำบลวัดประดู่ เชื่อมตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ถนนถ่ายโอนฯ) ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,864,000.- บาท