ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านห้วยตอ-บ้านขุนราษฎร์ ต.ทุ่งเตาใหม่ เชื่อมต่อต.ทุ่งเตา ฯ

โพสต์เมื่อ :9 ส.ค. 60

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยตอ-บ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ถนนโครงข่ายฯ) ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,759,000.- บาท