ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยน้ำเต้า ม.3 ต.เคียนซา เชื่อม ม.1 เทศบาลตำบลเคียนซา ฯ

โพสต์เมื่อ :9 ส.ค. 60

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเต้า หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา เชื่อม หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,128,000.- บาท