ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก เชื่อม ต.ท่าอุแท ฯ

โพสต์เมื่อ :8 ส.ค. 60

          ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก เชื่อม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ