ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายบ้านบางปอ - ท่าเคย ม.9 ต.ท่าเคย เชื่อมเทศบาลตำบลท่าฉาง ฯ

โพสต์เมื่อ :8 ส.ค. 60

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางปอ - ท่าเคย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเคย เชื่อม เทศบาลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,806,000.- บาท