ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์เมื่อ :8 ส.ค. 60

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560 จึงกำหนดวันประชุมประสภา ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

เอกสารแนบ :