ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ส่งมอบรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการของโรงเรียนอบจ.สฎ.๒

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น NPR75XXXS จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) วงเงิน 1,345,000 บาท  

        บัดนี้ บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560  ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ :