ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายคลองงอน ม.5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ ฯ

โพสต์เมื่อ :7 ส.ค. 60

         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองงอน หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน และเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ.166/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 3,874,000.- บาท

เอกสารแนบ :