ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 6 เครื่อง

โพสต์เมื่อ :4 ส.ค. 60

          ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งราคากลางจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ