ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของโรงเรียนสังกัด อบจ.สุราษฎร์ธานี

โพสต์เมื่อ :26 ก.ค. 60

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 พ.ค. 2560 โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ :