ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

กิจกรรม Suratthani Youngster Got Talent

โพสต์เมื่อ :24 ก.ค. 60

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเด็กและเยาวชน ในโครงการ "Suratthani Youngster Got Talent" ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 20.00 น.

          พบกับกิจกรรม การประกวดแม่ลูก ร้อง รำ เต้น เล่นดนตรี และการประกวดวงดนตรีสตริงระดับนักเรียน Suratthani Battle Band Challenge

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7720-4174 หรือ http://www.facebook.com/1969guitarhome 

เอกสารแนบ :