ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองน้ำขาว ม.10 ต.ท่าชนะ เชื่อม ม.1 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สฎ

โพสต์เมื่อ :12 ก.ค. 60

          ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ำขาว หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชนะ เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,803,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ