ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

โพสต์เมื่อ :30 มิ.ย. 60

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561