ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก จำนวน 3,000 ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซม ฯ

โพสต์เมื่อ :23 มิ.ย. 60

          สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก จำนวน 3,000 ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนนและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งราคากลางของวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,026,900 บาท