ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ ร.ร.อบจ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

โพสต์เมื่อ :31 พ.ค. 60

            ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ได้แก่

  1.สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1(ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน 2 อัตรา คือ
   - ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกแนะแนว  จำนวน 1 อัตรา   
   - ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์           จำนวน 1 อัตรา

  2.สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2(บ้านดอนเกลี้ยง)  จำนวน 2 อัตรา คือ
   - ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
   - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จำนวน 1 อัตรา

  3.สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) จำนวน 1 อัตรา คือ
   - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

   กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
และ 13.00 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-7720-5313 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :