ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯเป็นพนักงานจ้างอบจ.สฎ.ตำแหน่งนักการและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบฯ

โพสต์เมื่อ :5 พ.ค. 60

            ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในตำแหน่งนักการ จำนวน 11 อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 18-26
เมษายน 2560 นั้น 

             บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร ในวันอาทิตย์ที่  4 มิถุนายน 2560 (รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา
08.30-09.00 น. และ
เริ่มสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 (สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

เอกสารแนบ :