ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งนักการ จำนวน 11 อัตรา

โพสต์เมื่อ :3 เม.ย. 60

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง นักการ จำนวน 11 อัตรา
 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18- 26 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ)

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0-7720-5313 ในวันและเวลาราชการ

 

 หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

             โดยสามารถรับใบสมัครได้ ณ จุดรับสมัคร (กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
             ในวันเปิดรับสมัครเท่านั้น  ทั้งนี้หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

เอกสารแนบ :