ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสต์เมื่อ :5 ม.ค. 60

อบจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ AV Academy จัดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นฟุลบอลอย่างถูกวิธีให้กับเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 17 กันยายน 2560 ใน 13 อำเภอ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-203346 / www.suratpao.go.th / facebook:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี