ส่วนราชการในสังกัด
ข่าวสาร อบจ.

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนเจริญ - ตำบลทุ่งหลวง

โพสต์เมื่อ :31 มี.ค. 59

         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนเจริญ - ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 บ้านควนเจริญ ตำบลเขานิพันธ์ ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารเลขที่ e-อบจ.สฎ. 40/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กำหนดการประมูลในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น        
          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเวียงชัย เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 2,031,000.- บาท

เอกสารแนบ :