ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม

โครงการ"ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด" ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู

โพสต์เมื่อ :10 สิงหาคม 2560

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดโครงการ"ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด" ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู กิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเพื่อได้ตระหนักถึงโทษของพิษภัยจากยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการล้อมรักให้ครอบครัวฯ ได้ศึกษาดูงานวิถีชุมชนหมู่บ้านเกาะแรต อ.ดอนสัก และรับฟังบรรยาย เรื่อง ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว