ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
11
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายวิวัฒน์ สรรพา รองนายกองค์ก...
16
              เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ...
20
              เมื่อวันที่ 6 กุมภาพัน 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์...
15
              เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
16
              เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับบุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยมีนางสาวอภิญญา ดำดี ร...
33
              เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอ...
20
         วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายวิวัฒน์ สรรพา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมหมาย นุ้ยแดง หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมด้วยข้าราชการ อบ...
24
              เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก...
23
              เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...
18
              เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะและให้โอวาทแก่น้องๆ เยาวช...
56
             เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก...
31
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น นายวิวัฒน์  สรรพา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกรียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่ว...
34
           เมื่อวันที่  24  มกราคม 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ...
24
             เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต...
32
ไปที่หน้า