ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
            วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.19 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพ...
8
          นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกีย...
9
          วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.19 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศิลายุทธ์ คงอุดหนุน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหว...
8
            วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศิลายุทธ์ คงอุดหนุน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ว...
7
          วันที่ 10 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เข้าร่วมประชุมเพื่...
14
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมซื้อลำไย เกรด AAA พันธุ์อีดอ เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรจากแหล่งผลิตของขบวนการสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จังหวัดลำพูน จำนวน 50 กล่อง
9
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งความช่วยเหลือให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย มอบถุงมือยาง จำนวน 3,000 คู่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องปร...
6
          วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงม...
7
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ และอำเภอท่าฉาง อบรมศึกษาดูงาน โครงการเทิดทูนพ...
6
           วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการตามแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องศรีวิชัยเอบี โรงแรมวังใ...
9
           วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ห้องป...
4
          วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดครบรอบ 102 ป...
4
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้...
8
          วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดโครงการ"ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด" ณ ...
37
          วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม ประชาร...
19
ไปที่หน้า