ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
              เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
0
          วันที่ 2 กันยายน 2560 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธ...
16
          วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดการจัดแสดงผลงานโรงเรียนและนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ Symposium การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนบกพร่...
26
          วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการเปิดงาน เปิดโลกอาชีพเมืองคนดี : Your Future Your...
25
          การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสื่อการสอนเด็ก LD ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ส.ค. -1 ก.ย. 60 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยน...
23
          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายดำรงค์ เทือกสุบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
34
          วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน...
23
          วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวั...
17
          วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/...
14
          วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย นุ้ยแดง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
15
          วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 15.40 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสมหมาย นุ้ยแดง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหว...
16
          วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน...
10
          วันที่ 19 กันยายน 60 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ สรรพา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/256...
7
          วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสมหมาย นุ้ยแดง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
7
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจ...
14
ไปที่หน้า