ส่วนราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
                เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ...
15
           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  คณะกรรมการตรวจการจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้...
16
วันที่ 15 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและประเมินผลโครงการการแข่งขันเทนนิสประเพณี ครั้งที่ 6 (SURATTHANI TENNIS FRIENDSHIP 2018) ดำเนินการโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง...
10
วันที่ 14 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและประเมินผลโครงการงานแสดงสินค้าเกษตร ของดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561 ณ...
10
วันที่ 13  ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรม “สุขกาย สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” ของกอ...
9
(12 ก.ค.2561) เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายภาคประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการโดย กองกิจการสภา...
11
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายภาคประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอ...
28
 (10 กรกฎาคม2561) เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล บุรินทร์พงษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถ-อปท) (Loc...
18
วันที่ 10  พ.ค. 61 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต พอเพียงนำหน้า ชราอย่างสุขใจ ของกอ...
10
(3 ก.ค.2561) เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายภาคประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการโดย กองกิจการสภาฯ...
17
“อบจ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ KM” วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดก...
26
         วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลพร้อมเงินรางวัล การแข่งขันฟ...
30
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายภาคประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกาญ...
27
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี     ภาพการปฏิบัติงานเร่งรัดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมและค่าภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน...
32
(วันที่ 29 มิ.ย. 61) คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนางทิพวรรณ สุราษฎร์ ผอ.กองคลัง และ นายศุภวัฒน์ ตรีพงศ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจต...
32
ไปที่หน้า