ส่วนราชการในสังกัด
ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.

อยากให้ควบคุมปัญหาการเผาขยะ

โพสต์เมื่อ: 13 ก.ค. 60
ในเขตนอกตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมีการเผาขยะกันอย่างไร้ขอบเขต สร้างความเดือดร้อน ปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงอยากจะให้มีการออกกฎระเบียบควบคุมให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
นิรนาม
beginning-poison_ol@hotmail.com
171.6.251.xx

ความเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 18 ก.ค. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ต่อกรณีของท่าน เข้าลักษณะเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจควบคุมดูแล หรือการสั่งห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญดังกล่าว ตามคำร้องของท่านเหตุเกิดนอกตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไม่ปรากฎว่าเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ดังนั้น จึงขอให้ท่านดำเนินการแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่การเผาขยะในเขต เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับท่านต่อไป
Administrator
suratee@suratthani.go.th
118.173.214.xxx
ตอบกระทู้
  • รายละเอียด :
  • ชื่อ-นามสกุล :
  • อีเมล์ :
  • รหัสเจ้าหน้าที่ :
  • รหัสภาพ :