ส่วนราชการในสังกัด
ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.

ถนนชำรุด

โพสต์เมื่อ: 8 มิ.ย. 60
ข้าพเจ้า น.ส.อรอนงค์ โพธิ์แป้น ที่อยู่ 75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอร้องเรียนเรื่อง ถนนสาธารณะชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นผิวถนนไม่เรียบ ช่วงฤดูฝนก็มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถนนทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งก่อนนี้ได้แจ้งความประสงค์ไปยังผู้ใหญ่บ้านและอบต.เป็นเวลานานพอสมควร แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้จึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้มาเพื่อให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อให้สะดวกในการใช้รถใช้ถนน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
อรอนงค์
636onanong@gmail.com
1.47.109.xx

ความเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 16 มิ.ย. 60
ทาง อบจ.สุราษฎร์ธานี จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป
Administrator
suratee@suratthani.go.th
118.173.217.xxx
ตอบกระทู้
  • รายละเอียด :
  • ชื่อ-นามสกุล :
  • อีเมล์ :
  • รหัสเจ้าหน้าที่ :
  • รหัสภาพ :