ส่วนราชการในสังกัด
ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.

ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

โพสต์เมื่อ: 8 พ.ค. 60
ด้วย ข้าพเจ้านายสิทธิพงษ์ สอนรัตน์ ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำน้ำ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอร้องเรียน เรื่อง ถนนสาธารณะ เสียหายชำรุดไม่สะดวกในการเดินทาง และการจาราจร เป็นหลุมเป็นบ่อ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งระยะทางที่ชำรุด ไม่มีการซ่อมแซมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ไม่มีการปรับปรุง มีระยะทางความเสียหายของถนนโดยประมาณ 1,500 เมตร โดยมีผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ในแต่ละวัน ไม่ต่ำกว่า 80-100 คัน ในฤดูฝนก็มีน้ำขัง ถนนลื่น เป็นร่องน้ำกัดเซาะ ดังรูปภาพที่ข้าพเจ้าได้แนบมาด้วย ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำหนังสือฉบับนี้มาเพื่อให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อให้สะดวกในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
สิทธิพงษ์
jeen_ph@hotmail.com
118.173.191.xxx

ความเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 31 พ.ค. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ถนนสายดังกล่าว อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนของทางราชการแล้ว
กองช่าง
suratee@suratthani.go.th
118.173.208.xxx
ตอบกระทู้
  • รายละเอียด :
  • ชื่อ-นามสกุล :
  • อีเมล์ :
  • รหัสเจ้าหน้าที่ :
  • รหัสภาพ :