ส่วนราชการในสังกัด
ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.

เรื่องเดือดร้อนที่ไม่สมควรเป็น

โพสต์เมื่อ: 22 เม.ย. 60
การก่อสร้างถนนคอนกรีต(ถนนท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง)ผู้รับเหมาทำงาน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน โดยเข้าทำการปรับไหลทางไม่คำนึงทางเข้าออกของชาวบ้าน ขุดทางเข้าออกบ้าน ทางเข้าออกสวน เป็นระดับความชันที่แตกต่างเกือบ1ฝุตไม่ปรับสโลบให้ บริษัทรับเหมาไม่แจ้งรายละเอียด ใครทำ และจะแล้วเสร็จเมือใด จิปาถะที่ควรบอกชาวบ้านก็ไม่มี ถนนเส้นนี้นอกจากจะเป็นเขตชุมชน ยังเป็นถนนที่ใช้ขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญ การพัฒนาเข้าใจดีว่าต้องมีความไม่สะดวก แต่อย่าถึงขันเดือดร้อนเลย สิ่งไหนที่ผู้รับเหมาช่วยได้ก็ได้โปรดเถิด อย่าทำเป็นไม่เห็นหัวเลย จึงเรียนมาเพื่อจักปรับปรุงแก้ไขต่อไป นายทวีชัย พูลสมบัติ ราษฎร ม.6 0894768428
ทวีชัย พูลสมบัติ
Subyodom@gmail.com
1.46.192.xxx

ความเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 29 มิ.ย. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการให้ผู้รับจ้าง ปรับปรุง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 926 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 70% และทำการขยายขอบเขตทาง พร้อมถมดินต่างระดับ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้ว
Administrator
suratee@suratthani.go.th
118.173.220.xx
ตอบกระทู้
  • รายละเอียด :
  • ชื่อ-นามสกุล :
  • อีเมล์ :
  • รหัสเจ้าหน้าที่ :
  • รหัสภาพ :