ส่วนราชการในสังกัด
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ตั้ง :
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒
ที่อยู่ :
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ :
๐-๗๗๒๗-๒๙๔๑
โทรสาร :
๐-๗๗๒๘-๕๑๑๐
อีเมล์ :
suratee@suratthani.go.th
เว็บไซต์ :
www.suratpao.go.th
แผนที่ตั้ง :