ส่วนราชการในสังกัด
ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร: 077-272941 แฟกซ์: 077-285110 E-mail: suratee@suratthani.go.th
แบบฟอร์มการติดต่อ
หัวข้อ :
ประเภทการติดต่อ :
รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล :
รหัสรูปภาพ :
แผนที่
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเลขภายใน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-222202 077-222201 111
หน้าห้องนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-289639   112
หน้าห้องรองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี     221
รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี (2) 077-222206   333
หน้าห้องรองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี     331
รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี (3) 077-222206    
เลขานุการนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี     210
ประธานสภา อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-287878   444
ปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี (นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี) 077-204759   555
หน้าห้องปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี     550
รองปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี (1) (นางสาวอภิญญา ดำดี) 077-272825   666
หน้าห้องรองปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี     660
รองปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี (2) (นายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์)     205
หน้าห้องรองปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี     205
สำนักปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-272941 077-285110 102
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-272941 077-285110 101
กองกิจการสภา อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-222203 077-288435 202,203
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-222203 077-288435 201
กองแผนและงบประมาณ 077-222204 077-284221 302,303
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 077-222204 077-284221 301
กองคลัง 077-272714 077-272474 402,403
ผู้อำนวยการกองคลัง 077-272714 077-272474 401
กองช่าง 077-222207 077-284171 502,503,504
ผู้อำนวยการกองช่าง 077-222207 077-284171 501
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   077-284171 602
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     601
กองพัสดุและทรัพย์สิน 077-273146 077-273146 702
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 077-273146 077-273146 701
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   077-272412  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   077-272412 801
กองการท่องเที่ยวและกีฬา     441
หน่วยตรวจสอบภายใน 077-222200   107
ห้องประชาสัมพันธ์ 077-273147   1234,0